Publication date

08/09/2022
De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname goed van de portefeuille levensverzekeringen in run-off van NN Insurances Belgium SA/NV door Athora Belgium SA