Publication date

09/17/2013
Benoeming van de 20 Assessoren van het Mededingingscollege en de regels met betrekking tot de neerlegging van aantal originele kopieën bij het secretariaat van het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit.