Publication date

11/19/2021
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de verkoop door Telenet van de helft van de aandelen van Doccle aan Isabel goed