Publication date

06/10/2024
De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van Porsche Centre East-Flanders door D'Ieteren goed onder voorwaarden teneinde mogelijke mededingingsbeperkende gevolgen te remediëren