Publication date

05/24/2023
De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van NeWIN en haar dochterondernemingen Wallonie Data Center en Phenix Data Center door de Ethias Groep goed