Publication date

10/07/2021
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de verwerving van uitsluitende zeggenschap over een productiefaciliteit van FrieslandCampina Belgium door A-ware goed