Publication date

05/20/2022
De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van de exploitatiemaatschappijen van de garages Pattyn door de groep Steveny goed