Publication date

07/06/2021
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van Etn. Vandeperre SA door L. Louyet SA goed