Publication date

05/12/2022
De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van Vinçotte Inter NV door Kiwa NV goed