Publication date

06/30/2021
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de oprichting van de ziekenhuisgroepering tussen de Universitaire Klinieken Brussel - Erasmusziekenhuis, het Jules Bordet Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola goed