Publication date

10/03/2016
Kinepolis Group NV/Utopolis (beslissing BMA-2016-I/O-12 van 25 maart 2016 ) : opvolging van de verbintenissen aangeboden aan de Belgische Mededingingsautoriteit