Publication date

12/19/2014
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft het onderzoek met betrekking tot de groenestroomcertificaten voor levering van elektriciteit afgesloten wegens ongegrondheid