Publication date

12/12/2014
Het Grondwettelijk Hof bevestigt de legaliteit van artikel 79 van Boek IV van het Wetboek van economisch recht