Publication date

04/05/2022
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de verwerving van zeggenschap over Recticel NV door Baltisse NV goed