Publication date

03/29/2022
Het Mededingingscollege heeft onder voorwaarden het verwerven goedgekeurd van de gezamenlijke zeggenschap door DPG Media NV en Rossel & Cie SA over RTL Belgium SA, Audiopresse SA, New Contact SA, Radio H SA, RTL BELux SA en RTL BELux SA & Cie SECS, evenals indirect alle aandelen in hun dochterondernemingen