Persbericht nr. 1-2014

Publicatiedatum: 
31/01/2014
Gemeenschappelijke onderneming tussen de Pro League en Telenet: voorlopige zienswijze van het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit