Publication date

06/09/2015
Op 8 juni heeft het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit op voorstel van de auditeur de overname van Hertel Holding NV door Altrad Investment Authority SAS goedgekeurd