Publication date

04/01/2015
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit seponeert de klacht betreffende de samenwerkingsovereenkomst ondertekend op 3 mei 2011 tussen de Regie van de Gevangenisarbeid en de federaties van beschutte werkplaatsen