Publication date

03/30/2015
Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft het beroep tegen de sepotbeslissing van het Auditoraat betreffende de klacht van Spira tegen De Beers verworpen