Publication date

07/03/2015
Op 30 juni 2015 verwierp het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit het beroep van apotheker Cuyckens tegen een sepotbeslissing van het Auditoraat van 31 maart 2015.