Publication date

06/25/2015
Op 23 juni 2015 heeft het Mededingingscollege de verbintenissen gewijzigd die de Raad voor de Mededinging aanvaardde in haar beslissing van 23 december 2011 als voorwaarden om de overname goed te keuren van The Phone House door Belgacom, nu Proximus