Economische sector

Media-Communicatie-Informatica-Telecommunicatie
Dossier nr
RPR-23-0002
Beslissing nr
23-RPR-17
Beslissingen/Adviezen
Inzake restrictieve praktijken
Aard van de beslissing
Voorlopige maatregelen