Economische sector

Gezondheid
Dossier nr
PK-14-0026
Type dossier
Misbruik van machtspositie (IV.2 / 102 VWEU)
Beslissing nr
23-PK-02
Beslissingen/Adviezen
Inzake restrictieve praktijken
Aard van de beslissing
Beslissing ten gronde

Outcome

Inbreuk
Ja
Boete
Ja
Klager
Test Achats
Verweerder
Novartis