Economische sector

Groothandel en detailhandel
Dossier nr
CC-22-39
Type dossier
Concentratie
Beslissing nr
23-CC-24
Beslissingen/Adviezen
inzake concentraties
Aard van de beslissing
Vereenvoudigde procedure

Outcome

Koper
Adriaenssens Management en Beheer Holding NV
Verkoper
Palubel NV en F.L.P. BV