Economische sector

  • Media-Communicatie-Informatica-Telecommunicatie
  • Vrije tijd-Sport
Dossier nr
RPR-22-0004
Type dossier
Misbruik van machtspositie (IV.2 / 102 VWEU)
Beslissing nr
22-RPR-32
Beslissingen/Adviezen
Inzake restrictieve praktijken
Aard van de beslissing
Voorlopige maatregelen

Outcome

Inbreuk
Ja
Klager
Motz Computer Service und Vertriebs GmbH, Deister Electronic GmbH, Gantner Pigeon Systems GmbH en Rüter EPV-Systeme GmbH
Verweerder
Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond