Economische sector

Media-Communicatie-Informatica-Telecommunicatie
Dossier nr
PK-20-0005
Type dossier
Misbruik van machtspositie (IV.2 / 102 VWEU)
Beslissing nr
22-PK-39-AUD
Beslissingen/Adviezen
Inzake restrictieve praktijken
Aard van de beslissing
Sepotbeslissing

Outcome

Klager
DPI
Verweerder
HP Inc