Economische sector

  • Groothandel en detailhandel
Dossier nr
PK-14-0025
Type dossier
  • Misbruik van machtspositie (IV.2 / 102 VWEU)
Beslissing nr
22-PK-09-AUD
Beslissingen/Adviezen
Inzake restrictieve praktijken
Aard van de beslissing
Sepotbeslissing

Outcome

Klager
Daphne NV
Verweerder
Ferm vzw / Boekservice NV