Economische sector: 
Beroepsverenigingen
Landbouw - Voeding
Dossier nr: 
IO 04-0045
Dossier met: 
Hof van Beroep
Hof van Cassatie
Beslissing nr: 
08-IO-04
Beslissingen/Adviezen: 
Arresten Hof van Beroep Brussel
Datum arrest Hof van Beroep: 
04/10/2017