2009MR3-4-5-6-7-8 PROXIMUS AI

Economische sector: 
Media-Telecommunicatie-ICT
Dossier nr: 
PK-05-0065
Dossier met: 
Hof van Cassatie
Beslissing nr: 
09-PK-10
Beslissingen/Adviezen: 
Arresten Hof van Beroep Brussel
Datum arrest Cassatie: 
20/12/2013