Economische sector

Vrije tijd-Sport
Dossier nr
VM-20-0012
Type dossier
Misbruik van machtspositie (IV.2 / 102 VWEU)
Beslissing nr
20-VM-24
Beslissingen/Adviezen
Inzake restrictieve praktijken
Aard van de beslissing
Voorlopige maatregelen

Outcome

Inbreuk
Nee
Klager
RE Virton
Verweerder
URBSFA