Economische sector

Industrie
Dossier nr
MEDE-VM-20/0006
Type dossier
Misbruik van machtspositie (IV.2 / 102 VWEU)
Beslissing nr
BMA-2020-VM-14
Beslissingen/Adviezen
Inzake restrictieve praktijken
Aard van de beslissing
Voorlopige maatregelen

Outcome

Klager
BVBA DPI
Verweerder
HP Belgium BV - HP Printing Solutions Europe BV - HP Inc.