Economische sector

  • Leisure-Sports
Dossier nr
MEDE-V/M-19/0041
Type dossier
  • Abuse of dominant position (IV.2/102 TFEU)
Beslissing nr
BMA-2020-V/M-04
Beslissingen/Adviezen
About restrictive practices
Aard van de beslissing
Interim measures

Outcome

Inbreuk
Yes
Verbintenissen
Yes
Klager
BVBA Hector Cue Sports Belgium
Verweerder
VZW Belgische Golfbiljart Bond