Economische sector

Vrije tijd-Sport
Dossier nr
MEDE-V/M-19/0041
Type dossier
Misbruik van machtspositie (IV.2 / 102 VWEU)
Beslissing nr
BMA-2020-V/M-04
Beslissingen/Adviezen
Inzake restrictieve praktijken
Aard van de beslissing
Voorlopige maatregelen

Outcome

Inbreuk
Ja
Verbintenissen
Ja
Klager
BVBA Hector Cue Sports Belgium
Verweerder
VZW Belgische Golfbiljart Bond