Economische sector

  • Groothandel en detailhandel
Dossier nr
MEDE-VM-17/00014 Kinepolis Group NV
Type dossier
  • Concentratie
Beslissing nr
BMA-2020-CC-08
Beslissingen/Adviezen
inzake concentraties
Aard van de beslissing
Opvolging van beslissing

Outcome

Toelaatbaar
Ja
Verbintenissen
Ja
Klager
Kinepolis Group NV